Державна реєстрація іноземних інвестицій

На виконання статті 13 Закону України „Про режим іноземного інвестування” постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 №928 затверджено Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій.

Згідно із Положенням державна реєстрація фактично внесених іноземних інвестицій здійснюється на підставі документів, поданих іноземним інвестором або уповноваженою ним в установленому порядку особою, а саме:

1. Лист-звернення від іноземного інвестора або уповноваженого ним представника з проханням здійснити державну реєстрацію фактично внесеної іноземної інвестиції;

2. Інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках з відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення;

3. Документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (нотаріально засвідчені копії установчих документів: Установчий договір, Статут підприємства, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Державного комітету статистики України; договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності);

4. Документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції (засвідчені копії):

а) при майнових внесках – вантажна митна декларація завірена печаткої підприємства;

б) при грошових внесках – довідка банку про зарахування коштів на рахунок підприємства з іноземними інвестиціями або окремий рахунок сторін, що провадять спільну інвестиційну діяльність на підставі укладеного договору;

5. Довіреність від іноземного інвестора, де відображено дозвіл здійснювати державну реєстрацію іноземної інвестиції та вести відповідну роботу з органами державної влади (нотаріально завірена копія, а у випадку, якщо довіреність складено іноземною мовою – додається і офіційний переклад довіреності);

6. Платіжне доручення про сплату за реєстрацію іноземної інвестиції до місцевого та державного бюджетів документ, що свідчить про внесення заявником плати за реєстрацію.

Орган державної реєстрації розглядає подані документи протягом трьох робочих днів і приймає рішення про реєстрацію іноземної інвестиції або про відмову в ній. Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі, коли здійснення цієї інвестиції суперечить чинному законодавству України, або подані документи не відповідають вимогам Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій. При цьому думка органів державної влади про недоцільність здійснення іноземної інвестиції ні в якому випадку не є підставою для відмови в державній реєстрації такої інвестиції.

Державна реєстрація іноземної інвестиції здійснюється шляхом присвоєння інформаційному повідомленню про внесення іноземної інвестиції відповідного номера. Перший примірник інформаційного повідомлення повертається заявникові як підтвердження факту державної реєстрації іноземної інвестиції, другий – надсилається Міністерству фінансів України, третій – залишається в органі, що здійснив її реєстрацію.

Державна реєстрація іноземної інвестиції діє протягом усього періоду функціонування інвестиції. У разі повної або часткової репатріації іноземної інвестиції за кордон іноземний інвестор або уповноваженим ним особа повинні повідомити про це відповідний орган державної реєстрації, про що останнім робиться відмітка на інформаційному повідомленні та відповідний запис у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій. Інформаційне повідомлення із зазначеною відміткою подається відповідним органам, установам у разі вивезення (переказу) іноземної інвестиції за кордон відповідно до законодавства.