Business

Підприємництво відіграє значну роль у наповненні бюджету міста та забезпеченні зайнятості населення.

Частка надходжень від підприємницьких структур у загальному фонді бюджету Калуської міської територіальної громади   у 2019 році склала  76,8 %.

Станом на 01.01.2020 року  в м. Калуші  налічувалось 3456  суб’єктів  підприємницької діяльності, з них 538 (15,6% ) юридичних осіб та 2918 (84,5%) фізичних  осіб-підприємців.

У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення припадало 523 суб’єкти господарювання із них: малі підприємства - 72 одиниці (в тому числі мікропідприємства 65 одиниць), середні – 6 одиниць та 445 фізичних осіб - підприємців.

Частка середніх підприємств у загальній кількості підприємств складає 7,4%, тоді як малих підприємств – 92,4%.

Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) за 2019 рік складає 26,7%, малих підприємств – 6,0%. На середніх підприємствах працює 55,9% найманих працівників усіх підприємств - суб’єктів господарської діяльності міста, а на малих підприємства – 20,1% усіх підприємств - суб’єктів господарської діяльності міста.