Нове будівництво установки з виробництва оксиду пропілену потужністю 2700 т/рік на вулиці Промисловій, 9 в м. Калуші

Нове будівництво установки з виробництва оксиду пропілену потужністю 2700 т/рік на вулиці Промисловій, 9 в м. Калуші

Анкетні дані

Повна назва інвестиційного проекту (з вказаним місцем реалізації)

Нове будівництво установки з виробництва оксиду пропілену потужністю 2700 т/рік на вулиці Промисловій, 9 в м. Калуші

Передумови, які сприяють впровадженню проекту (суть проекту)
  • збільшення прибутків підприємства за рахунок виробництва та реалізації продукції з більшою доданою вартістю;
  • наявність висококваліфікованого персоналу.
  • наявність власної сировини –пропілену;
  • розширення асортименту товарної продукції;
  • організація виробництва нових продуктів, попит на які досить високий як в Україні так і в світі;
  • наявність необхідної інфраструктури;
Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту

Збільшення економічної ефективності роботи ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» за рахунок більш глибокої переробки вуглеводневої сировини з одержанням кінцевих продуктів з більшою доданою вартістю – оксиду пропілену, що користуються стабільним попитом на ринку нафтохімічної продукції.

Повна вартість проекту (тис.дол. США)

уточнюється

Обсяг внеску інвестора (тис.дол. США)

відсутні

Необхідний вид внеску інвестора (виберіть необхідне)

відсутні

Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг)

Земельні ділянки (га) - 0,2302 га

Стадія проекту (виберіть необхідне)

Підготовлено техніко-економічне обґрунтування

Розроблено бізнес-план

Розробляється проектна документація проекту

Отримуються необхідні дозвільні документи

Спосіб (форма) залучення інвестицій (виберіть необхідне)

-

Опишіть процес співпраці з інвестором (зокрема, щодо гарантій виконання зобов’язань)

-

Очікуваний термін окупності проекту

5 років 9 місяців

Чи необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку

Ні

Якщо необхідно, на якій стадії процес виділення ділянки

-

Можливі ризики проекту

Не визначені

Інша суттєва інформація про проект

-

Інформація про суб’єкта господарської діяльності - ініціатора проекту
Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ

ТОВ «КАРПРАТНАФТОХІМ», ЄДРПОУ 33129683

Місце знаходження, адреса

77306, вул. Промислова, 4, м. Калуш, Івано-Франківська область, Україна

Форма власності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Основні види діяльності

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин

Адреса веб-сайту

http://www.knh.com.ua/

Інформація для контактів по проекту
Ім’я, прізвище контактної особи

Крикливий Володимир Борисович

Посада

Керівник проектного офісу

Номер телефону: (службовий)

+380(3472)73371

E-mail

KryklyvyiVB@knh.com.ua

Факс

+380(3472)60425

Мова спілкування

Українська

Дата підготовки інформації (місяць, рік) - 08.02.2019 р.

Розташування на мапі