Регіон

Калуська міська територіальна громада є інвестиційно-привабливою територією для залучення вітчизняного та іноземного капіталу. Ми пропонуємо достатній потенціал і можливості для вкладення коштів й отримання прибутку. Серед переваг – вигідне географічне положення, розвинена інфраструктура інженерно-технічних мереж та комунікацій, транспортне сполучення, трудові й природні ресурси.

Калуська територіальна громада є потужним промисловим комплексом із сучасними виробництвами, з широким спектром малого й середнього бізнесу,  закладами спорту, освіти, культури, медицини, а головне -з привітними та доброзичливими мешканцями. Високі соціально - економічні здобутки   досягнуто завдяки щоденній наполегливій праці громадян, їхньому прагненню постійно розвиватися.

 

Калуська територіальна громада підтримує високу інвестиційну привабливість для інвесторів

Результатом інвестиційної активності підприємств є модернізація, технічне переоснащення та розширення виробництва конкурентоспроможної продукції, а також створення нових робочих місць. Плідна співпраця з іноземними інвесторами надає доступ до нових ринків, інновацій та технологій, створює нові можливості для бізнесу місцевих підприємств.

Важливу роль у забезпеченні стабільного розвитку громади відіграє позитивна динаміка росту капітальних інвестицій, які є витратами на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Інвестиції мають велике значення не тільки для майбутнього стану підприємств, але й для економіки в цілому.

За 2021 рік підприємствами та організаціями територіальної громади за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 557,3 млн.грн. капітальних інвестицій. Частка територіальної громади в обсязі капітальних інвестицій, освоєних підприємствами та організаціями Калуського району, склала 59,7%, у загальнообласному обсязі – 6,6%.

 

Калуcька територіальна громада– лідер у зовнішньоекономічної  діяльності  підприємств області

Калуська територіальна громада займає першість щодо показників зовнішньоекономічної діяльності серед  міст,  районів, області та є  лідером у даній галузі.

Обсяг експорту товарів у 2021 році склав 693,3 млн.дол.США, імпорту – 532,1 млн.дол.США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 161,2 млн.дол.США. У експорті Калуського району питома вага суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності територіальної громади склала 92,6% (у 2020 р. – 87,8%), у загальнообласному обсязі експорту товарів – 61,8% (у 2020 р. – 41,7%), імпорту – 55,5% (у 2020 р. – 39,9%). За обсягом експорту товарів Калуська громада посіла 1 місце серед територіальних громад області. Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти  із 81 країни світу.

 

Калуська громада –лідер за обсягами реалізованої продукції на Івано-Франківщині 

В 2021 році промисловими підприємствами Калуської міської ТГ реалізовано продукції (товарів, послуг) на 29122,0 млн. грн. Обсяг реалізованої продукції підприємствами територіальної громади до всієї реалізованої продукції по області склав 29,9 %, а до продукції Калуського району -72,5%.

Більшу частину цього обсягу (96,7%) складає продукція переробної промисловості, в тому числі:

  • виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (87,3%);

  • виготовлення виробів із деревини, паперу та поліграфічна діяльність (4,5%);

  • виробництво гумових і пластмасових виробів, інші неметалеві матеріали (1,6%).

Галузь постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в загальному обсязі реалізованої продукції  складала 3,0%.

На одну особу наявного населення обсяг реалізованої промислової продукції становив 334 тис. грн. (в середньому по Калуському району -139,3 тис. грн., по області -71,9 тис. грн.).