Будівництво установки з переробки фракції піролізу на вулиці Промисловій, 9 в м. Калуш

Будівництво установки з переробки фракції піролізу на вулиці Промисловій, 9 в м. Калуш

Анкетні дані

Повна назва інвестиційного проекту (з вказаним місцем реалізації)

Будівництво установки з переробки фракції піролізу на вулиці Промисловій, 9 в м. Калуші Івано-Франківської області

Координати Google maps GPS локація: 49.073481, 24.286134 (можливе місце реалізації проекту)

Передумови, які сприяють впровадженню проекту (суть проекту)
  • збільшення прибутків підприємства за рахунок виробництва та реалізації продукції з більшою доданою вартістю;
  • наявність власної сировини –Бутилен-Бутадієнової фракції з високим вмістом 1,3-бутадієну;
  • розширення асортименту товарної продукції;
  • організація виробництва нових продуктів, попит на які досить високий як в Україні так і в світі;
  • наявність необхідної інфраструктури;
  • наявність висококваліфікованого персоналу.


Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту

Збільшення економічної ефективності роботи ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» за рахунок більш глибокої переробки вуглеводневої сировини з одержанням кінцевих продуктів з більшою доданою вартістю – 1,3-бутадієну, що користуються стабільним попитом на ринку нафтохімічної продукції.

Нова установка з переробки фракції піролізу потужністю 110 000 тон в рік по Бутилен-Бутадієновій фракції (C4) забезпечить випуск високоякісної сировини для виробництва синтетичних каучуків – 1,3-бутадієну в обсязі 45,99 тис.тон.

Повна вартість проекту (тис.дол. США)

уточнюється

Обсяг внеску інвестора (тис.дол. США)

Відсутні ( обговорення під час переговорів)

Необхідний вид внеску інвестора (виберіть необхідне)

Відсутні ( обговорення під час переговорів)

Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг)

Земельні ділянки (га) - 7,8358 га

Стадія проекту (виберіть необхідне)

Підготовлено техніко-економічне обґрунтування

Розроблено бізнес-план

Розробляється проектна документація проекту

Отримуються необхідні дозвільні документи

Спосіб (форма) залучення інвестицій (виберіть необхідне)

обговорення під час переговорів

Опишіть процес співпраці з інвестором (зокрема, щодо гарантій виконання зобов’язань)

обговорення під час переговорів

Очікуваний термін окупності проекту

4 роки 7 місяців

Чи необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку

Ні

Якщо необхідно, на якій стадії процес виділення ділянки

-

Можливі ризики проекту

Не визначені

Інша суттєва інформація про проект

-

Інформація про суб’єкта господарської діяльності - ініціатора проекту
Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ

ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ», ЄДРПОУ 33129683

Місце знаходження, адреса

77306, вул. Промислова, 4, м. Калуш, Івано-Франківська область, Україна

Форма власності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Основні види діяльності

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин

Адреса веб-сайту

http://www.knh.com.ua/

Інформація для контактів по проекту
Ім’я, прізвище контактної особи

Крикливий Володимир Борисович

Посада

Керівник проектного офісу

Номер телефону: (службовий)

+380(3472)73371

E-mail

KryklyvyiVB@knh.com.ua

Факс

+380(3472)60425

Мова спілкування

Українська

Дата підготовки інформації (місяць, рік) - 08.02.2019 р.

Розташування на мапі