«Екологічна , ресурсозберігаюча технологія та обладнання для сепарації і рециклінгу відходів паперу з полімерами»

«Екологічна , ресурсозберігаюча технологія та обладнання для сепарації  і рециклінгу відходів паперу з полімерами»

Анкетні дані

Інформація про інвестиційний проект
Повна назва інвестиційного проекту (пропозицією місця реалізації)

«Екологічна, ресурсозберігаюча технологія та обладнання для сепарації і рециклінгу відходів паперу з полімерами»

м. Калуш Івано-Франківської обл. Україна Координати Google 49.051415, 24.309231

Передумови, які сприяють впровадженню проекту (суть проекту)

В сучасних умовах розвитку промисловості однією з найважливіших проблем є проблема переробки та утилізації відходів, з полімер вмісною макулатурою та раціональне використання лісових ресурсів деревини та паперу. Таким чином практичний інтерес представляє розробка технології та обладнання для переробки таких паперових відходів-макулатури з відділенням полімерів від паперової основи-целюлози.

Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту

Мета роботи полягає у розробці екологічних та економічних ефективних технологій та обладнання для повної комплексної переробки, подрібнення, розділення, 90-95% твердих паперових відходів- полімер вмісної макулатури, в тому числі целюлозо-полімериних шпалер
і упаковки Тетрапак, з рециклінгом-повторним використанням 90-95% окремо сепарованих відходів -целюлози та полімерів.

Впровадження цього проекту дасть можливість забезпечить Україну і інші країни новими, екологічно чистими технологіями та обладнанням для комплексного подрібнення, розділення, переробки та використання твердих паперових відходів- полімер вмісної макулатури
(в т.ч. Тетрапак) з рециклінгом сепарованих відходів -целюлози та полімерів.

Повна вартість проекту (тис.дол. США)

100,0 тис. дол. США

Обсяг внеску інвестора (тис.дол. США)

10.0 тис. дол. США

Необхідний вид внеску інвестора (виберіть необхідне)

Грошові кошти (10.0 тис. дол. США)

Рухоме і нерухоме майно (конкретизуйте, яке саме)

Ноу-хау (конкретизуйте)

Інше (конкретизуйте)

Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг)

Кошти (тис.дол.США)

Земельні ділянки (га)

Виробничі площі (тис. кв.м.)

Обладнання (яке, вартість або кількість)

Права інтелектуальної власності (заявка на патенти України, № Патент на корисну модель №68408 Курта С.А. , Воронич О.Л., Миронюк І.Ф., Курта М.С. «Спосіб утилізації та переробки целюлозовмісних, паперових відходів з лакофарбовим покриттям» , МКИ D21B1/32; D21B1/00; D21B1/02; D21C5/02; B07B1/28, УДК 676.157 676.038.22, заявлено 07.2011 року, заявн. Прикарпатський нац. У-тет ім. В.Стефаника, м Івано-Франківськ Україна. )

Інше (конкретизуйте)

Стадія проекту (виберіть необхідне)

Ідея проекту (інвестиційна пропозиція)

Підготовлено техніко-економічне обґрунтування

Розроблено бізнес-план

Розроблено проектно-кошторисну документацію.

Виготовлено 2 дослідно-промислові установки для подрібнення, сепарації шпалер з полімерним покриттям.

Спосіб (форма) залучення інвестицій (виберіть необхідне)

Створення спільного підприємства з інвестором

Договір про спільну діяльність

Опишіть процес співпраці з інвестором (зокрема, щодо гарантій виконання зобов’язань)

Виготовлення промислової установки для подрібнення, сепарації та рециклінгу відходів макулатури з полімерами, в т.ч. шпалер і відходів упаковки типу Тетрапак.

Очікуваний термін окупності проекту

1-2 роки.

Чи необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку

Так

Ні

Якщо необхідно, на якій стадії процес виділення ділянки

-

Можливі ризики проекту

Необхідно проведення реклами та маркетингу реалізації і використання вторинних відходів паперу-целюлози і полімерів після переробки і

сепарування відходів шпалер і Тетрапаків.

Інша суттєва інформація про проект

Одержані нові матеріали - розпушені целюлозні волокна та полімери випробувані в складі нових композиційних матеріалів. Технологія механічного відділення паперової основи макулатури від полімерного покриття дає можливість повністю утилізувати полімер вмісну макулатуру, одержуючи при цьому економічний прибуток. При переробці відходів запропонованим способом, відсутні шкідливі газові і пилові викиди в атмосферу і стічні води у річки і озера.
Запропонований спосіб є універсальним для переробки відходів макулатури та особливо рулонів шпалер і Тетрапак що містять полімери. Він
забезпечує їх комплексну на 90-95% утилізацію в рамках одного сучасного промислового комплексу малих підприємств та екологічну безпеку виробництва в цілому.

Інформація про суб’єкта господарської діяльності - ініціатора проекту
Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ

ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Код ЕДРПОУ 02125266

Місце знаходження, адреса

Україна м. Івано-Франківськ вул. Шевченка, 57, тел. 0038(0342) 75-23-51, факс (0342) 53-15-74, e-mail: inst@pu.if.uа

Форма власності

державна

Основні види діяльності

Освіта і наука

Адреса веб-сайту

https://pnu.edu.ua

Інформація для контактів по проекту
Ім’я, прізвище контактної особи

Курта Сергій Андрійович

Посада

д.т.н. професор кафедри хімії університету

Номер телефону:

-службовий - +380342596168

-мобільний - +380509685163

Е-mail

kca2014@ukr.net

Мова спілкування

Українська, English

Дата підготовки інформації (місяць, рік) 12.08.2019 р.

Розташування на мапі