Ліцензування господарської діяльності

Ліцензівання господарської діяльності

       Відповідно до п.п. 3 п. 2 ст.8 Закону України «Про інвестиційну діяльність» для проведення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, учасники інвестиційної діяльності повинні одержати відповідну ліцензію, що видається в порядку, встановленому законодавством.

       Слід зазначити, що господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здійснюється на всій території України.

        Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є місцевий орган виконавчої влади або спеціально уповноважений виконавчий орган рад, здійснюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

       Ліцензування господарської діяльності в Україні відбувається відповідно до ЗУ "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 № 222- VII.      Види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню визначено згідно із статтею 7 вищезгаданого закону.  Існує близько тридцяти типів бізнесу, що підлягають ліцензуванню, зокрема:

Банківські та фінансові послуги;
Телекомунікаційні послуги;
Генерація, передача та розподіл електроенергії та використання ядерної енергії;
Послуги освіти;
Виробництво та розповсюдження алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
Виробництво, розподіл та зберігання нафтопродуктів, скрапленого природного газу, моторного палива тощо.
Послуги шифрування даних;
Побудова об’єктів середнього (CC3) та високого (CC2) класу наслідків
Виробництво, імпорт, розповсюдження та реалізація фармацевтичних препаратів;
Виготовлення невоєнної вогнепальної зброї, боєприпасів до них, холодної зброї та пневматичної зброї;
Переробка, зберігання та захоронення побутових відходів;
Виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;
Послуги з водопостачання та водовідведення;
Перевезення пасажирів та небезпечних вантажів, міжнародні автомобільні перевезення.

      Залежно від виду діяльності ліцензійні умови будуть відрізнятися, як і перелік необхідних документів, що мають надаватися відповідно до цих умов. Зокрема, ліцензійні умови можуть включати вимоги щодо персоналу, логістики, технології, звітності, статутного капіталу. (детальніше можна ознайомитись: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19/page#n129 ).  

        З повним  переліком органів ліцензування можна ознайомитись за  наступним інтернет посиланням:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609-2015-%D0%BF/paran9#n9

визначеначених відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609;

 

Адміністративні послуги, що надаються Державною податковою службою України :

За  наступним інтернет-посиланням можна ознайомитись зі зразками заяв щодо видачі та анулювання ліцензій ( у кількості  86  документів):   

     https://tax.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi/administrativni-poslugi-