Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

         Статтею 24 Закону України «Про режим іноземного інвестування» передбачена вимога щодо обов’язковості державної реєстрації договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інших видів спільної інвестиційної діяльності, не пов`язаної із створенням юридичної особи, укладених відповідно до законодавства суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності України за участю іноземного інвестора.

          Порядок проходження цієї процедури передбачений Положенням про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 30 січня 1997 року № 112.

          Пакет документів   для реєстрації договору про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора:

        Для державної реєстрації договору (контракту) суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України – учасник договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників, або уповноважена ним особа подає такі документи:

 лист звернення про державну реєстрацію договору (контракту);

 інформаційну картку договору (контракту) за формою, що встановлює Мінекономрозвитку;

 договір (контракт) (оригінал і копію), засвідчені в установленому порядку;

 засвідчені копії установчих документів суб'єкта (суб'єктів) зовнішньоекономічної діяльності України та свідоцтва про його державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

 документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС;

 ліцензію, якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається договором (контрактом);

 документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору (контракту).

     Оригінали договору (контракту) повертаються після розгляду матеріалів суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист-звернення про державну реєстрацію.

       У разі обґрунтованої потреби органи державної реєстрації можуть вимагати інші документи, що стосуються визначення цілей, умов діяльності, спроможності учасників виконати договір (контракт), а також відповідності його законодавству.

     Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у документах, поданих для державної реєстрації, несе суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України.

     Отримати консультації або подати документи можна  у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою м.Івано-Фраківськ вул. Грушевського, 21. WEB-сторінка: http://www.if.gov.ua

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій тел. 55-20-42,  електронна адреса:  ums@if.gov.ua